UVJETI KORIŠTENJA

Ovdje možete pročitati uvjete korištenja našeg servisa.


OSNOVNO

Ovi uvjeti korištenja se ostvaruju izmedu pružatelja webhosting usluga (GLOBALHOST d.o.o., u daljnjem textu vrh.ba) i korisnika usluga koji može biti bilo koja pravna ili fizička osoba ( u daljnjem sadržaja KORISNIK ). Uvjeti korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima,a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. U slučaju nepoštivanja bilo kojeg od dole navedenih uvjeta, rezultirat će suspenzijom korisničkog računa bez prethodnog upozorenja.


NELEGALNO KORIŠTENJE

Naši serveri su namjenjeni za korištenje zakonom dopuštenih aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni ili odredbe je strogo zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava na: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova:

  • Piratski programi
  • Hackerski programi ili arhive
  • Warez stranice
  • MP3
  • IRC botovi

PREKOMJERNO KORIŠTENJE

Korisnik "shared webhosting" usluge se obvezuje da nijedan njegov web hosting korisnički račun neće zauzeti više od:

  • 15% procesora na duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% radne memorije duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% mrežnih I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% disk I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
  • 200 istovremenih konekcija prema HTTP servisu

LIVE STREAMING

Nije dozvoljeno korištenje Virtulanih Privatnih Servera i Dedicated Servera u svrhe video streaming servera. Bilo koji oblik video streaminga sa servera zakupljenih kod nas će se smatrati kršenjem uvjeta korištenja!


IRC

Trenutno ne dozvoljavamo upotrebu IRC, Egg Drops, BNC, kao ni IRC botova na našim serverima. Fajlovi sa smjernicama na IRC ili bilo koje gore navedeno su zabranjeni. Isto tako i bilo koji program koji djeluje kao irc server ili pruza chat usluge u pozadini nije dozvoljen.


PROXY

Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi ne dozvoljavamo nikakve proxy servere, ni za osobnu kao ni za poslovnu upotrebu. Fileovi koji djeluju ili se ponasaju kao proxy, ili sa smjernicama na proxy ili bilo sto slicno su zabranjeni.


BACKGROUND PROCESI I SLIČNO

Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi nisu dozvoljeni background programi kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi programi koji ometaju normaln rad servera.


UCE (UNSOLICITED COMMERCE EMAIL) ILI SPAM

Spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko servera koje hosta vrh.ba, ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje vrh.ba je u potpunosti zabranjeno. Vrh.ba je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.


ZLOUPORABA SERVERA

Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja vrh.ba servera ili našeg korisnika je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat ce deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.


BACKUP

Vrh.ba vrši dnevne, tjedne i mjesečne backupe na svim Shared Webhosting serverima. Vrh.ba nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilokoje druge resurse zbog loših backupa ili nepostojećih backupa.


ODGOVORNOSTI KORISNIKA

KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba vrh.ba usluga zahtjeva određenu razinu znanja korištenja Internet jezika, protokola i programa.


AKTIVNOSTI KOJE PODUZIMA VRH.BA

Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. Vrh.ba zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada vrh.ba primjeti navedena nepridržavanja svojih pravila, bit će pokrenuta istraga. Tijekom istrage, vrh.ba može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, vrh.ba može , ograničiti, suspendirati, ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je prekršaj kriminalno djelo, vrh.ba će obavijestiti primjereni organ vlasti. Korisnici vrh.ba oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. vrh.ba usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih iliimplicirani. Ne tvrdimo niti garantiramo da ce naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka.


PLAĆANJE

Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ), koja može biti u periodima od jednog mjeseca do pet godina. Vrh.ba nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. Vrh.ba zadržava pravo da onemogući pristup svim uslugama korisnika, ukoliko isti ima neizmirenih dugovanja prema Vrh.ba, sve do izmirenja istih. Vrh.ba se obavezuje da ce kontaktirati KORISNIKA najkasnije 30 dana i 7 dana prije isteka zakupljene usluge , te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da ce podmiriti sva potraživanja od vrh.ba najkasnije 7 dana od primitka računa , osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve vrh.ba usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku koji se može pronaći na Internet adresi www.vrh.ba.


PROMJENE

Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi nisu dozvoljeni background programi kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi programi koji ometaju normaln rad servera. vrh.ba zadržava pravo da dodaje, briše ili mijenja bilo koji uvjet bilo kad i bez prethodne najave.

Prihvaćanjem ovih uvjeta obavezujete se poštivati iste!

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.