IZABERITE ŽELJENU DOMENU

Već od 25,00 KM godišnje


.ba

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 45,00 KM
Svaka naredna godina: 45,00 KM

.com

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 25,00 KM
Svaka naredna godina: 25,00 KM

.net

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 32,00 KM
Svaka naredna godina: 32,00 KM


.org

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 27,00 KM
Svaka naredna godina: 27,00 KM

.info

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 37,00 KM
Svaka naredna godina: 37,00 KM

.biz

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 33,00 KM
Svaka naredna godina: 33,00 KM


.org.ba

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 45,00 KM
Svaka naredna godina: 45,00 KM

.gov.ba

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 45,00 KM
Svaka naredna godina: 45,00 KM

.edu.ba

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 45,00 KM
Svaka naredna godina: 45,00 KM


.net.ba

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 45,00 KM
Svaka naredna godina: 45,00 KM

.me

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 53,00 KM
Svaka naredna godina: 53,00 KM

.club

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 33,00 KM
Svaka naredna godina: 33,00 KM


.marketing

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 61,00 KM
Svaka naredna godina: 61,00 KM

.media

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 61,00 KM
Svaka naredna godina: ¸61,00 KM

.moda

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 61,00 KM
Svaka naredna godina: 61,00 KM


.mobi

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 44,00 KM
Svaka naredna godina: 44,00 KM

.agency

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 40,00 KM
Svaka naredna godina: 40,00 KM

.best

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 198,00 KM
Svaka naredna godina: 198,00 KM


.city

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 40,00 KM
Svaka naredna godina: 40,00 KM

.company

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 40,00 KM
Svaka naredna godina: 40,00 KM

.dentist

Cijena aktivacije: besplatno
Cijena za prvu godinu: 75,00 KM
Svaka naredna godina: 75,00 KM


Navedene cijene su sa uračunatim PDVom po stopi od 17%.